Kamala Harris ca ngợi phong trào ‘Người da đen đáng sống’, nói các cuộc biểu tình là ‘cần thiết’