Kansas: Lệnh cấm phẫu thuật chuyển giới cho trẻ em không vượt qua được sự phủ quyết của thống đốc

Hai thành viên Đảng Cộng Hòa đã cùng với Đảng Dân Chủ ủng hộ quyền phủ quyết.