Kenosha: Hơn 20 cửa hàng đóng cửa, chủ doanh nghiệp cảm thấy ‘đau lòng’