Khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20: Đây là những nội dung chính trong ngày đầu tiên