Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Khán giả tấm tắc khen ngợi Shen Yun: ‘Múa tay áo nước’ như thể múa bút vẽ tranh