Khảo sát: 1/3 người Mỹ sẽ không tiêm vaccine Covid-19 dù miễn phí, GS Nhật sản xuất vaccine từ nhộng tằm