Khảo sát: 69% người Mỹ không có thiện cảm với chính quyền Trung Quốc