Khảo sát cho thấy Giấc mơ Mỹ không còn là ‘kiếm được nhiều tiền’