Khảo sát: Gần một nửa dân số Canada ủng hộ cắt giảm thương mại với Trung Quốc