Khảo sát: Mối quan tâm chính của cử tri là nền kinh tế, không phải virus Vũ Hán