Khảo sát: Sự tha hóa của chính phủ, nền kinh tế, thế chiến là những nỗi sợ hãi lớn nhất của người Mỹ năm 2023