Khi đối mặt với đau buồn, cần học cách đón nhận sự hỗ trợ từ người khác