Khi kinh tế Trung Quốc suy thoái, thì quyền lực chính trị của Bắc Kinh cũng tụt dốc