Khi xảy ra động đất có nên lập tức chạy ra khỏi nhà? 4 hành vi nguy hiểm cần chú ý