Kho báu Hoa Kỳ: Richard Rodgers tìm kiếm âm nhạc từ bên trong