Khoa học gia thúc đẩy “nguồn gốc tự nhiên” COVID nhận tài trợ tăng vọt

Phân Tích Bình Luận

243 Videos

Bốn khoa học gia nổi tiếng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình dư luận xung quanh nguồn gốc của COVID-19 đã nhận được hơn 50 triệu USD từ Viện Dị ứng và…