Khoảng 100 người Mỹ mắc kẹt ở Afghanistan vẫn đang cố gắng di tản