Không chỉ là khí cầu do thám, mà là chiến dịch gián điệp mở rộng của ĐCSTQ đối với Hoa Kỳ