Không có dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sắp gây chiến với Đài Loan