‘Không có gì để kỷ niệm’: Cộng đồng thiểu số ở vùng Bay Area lên án Trung Quốc vào ngày Quốc khánh