Không còn vùng xám – đến lúc Nam Hàn phải lựa chọn tự do hay độc tài

Phân Tích Bình Luận

233 Videos

Hiện có hai sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của toàn thế giới, một là Olympic Mùa Đông Bắc Kinh, hai là cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhưng trên thực tế, có một việc…