Không gì dễ bán hơn nỗi sợ: Đại dịch đáng giá bao nhiêu?

“Nếu bạn có thể tìm ra cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi người là gì, hãy cắm trại bên trong cơn ác mộng của họ… họ sẽ làm bất cứ điều gì… để…