Không muốn bị đổ lỗi về đập Tam Hiệp, cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm