Khu trục hạm Hoa Kỳ di chuyển gần các đảo tranh chấp ở Biển Đông