Khủng hoảng chưa từng có, Qantas lập kế hoạch mới để sống sót