Kinh tế Mỹ tạo thêm gần 5 triệu việc làm tháng 6, cao nhất trong lịch sử