Kosovo trao tặng TT Trump Huân chương Tự do cho những nỗ lực vì hòa bình