Ký giả Alex Newman: Hợp nhất nhân dạng sinh học và danh tính kỹ thuật số là ‘hết sức đáng sợ’

Liên minh Âu Châu đang thúc đẩy các loại tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành và ID kỹ thuật số. Họ kêu gọi khai triển hệ thống này trên toàn cầu vào năm 2030. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng tiền kỹ thuật số, kết hợp với ID kỹ thuật số, sẽ tạo ra một hệ thống chuyên chế kỹ thuật số tương tự như hệ thống tín nhiệm xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mọi công dân đều được chấm điểm, và quyền tự do hay sự thiếu tự do của một người được quyết định bởi việc người đó phục tùng chế độ cầm quyền đến mức nào. Không chỉ vậy, sự hợp tác giữa quyền lực chính phủ và doanh nghiệp đang được dùng để đưa hệ thống này vào hoạt động là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn cho điều mà ông Klaus Schwab, người đứng đầu Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đang ủng hộ — đó là sự kết hợp giữa danh tính kỹ thuật số và nhân dạng sinh học của chúng ta.

Ông Alex Newman, một ký giả quốc tế từng đạt giải thưởng và là cộng tác viên của The Epoch Times, sẽ thảo luận với chúng ta về vấn đề này.

- - - - - - - - -

© All Rights Reserved.