Ký giả bị bắt sau khi làm gián đoạn đài truyền hình Nga để biểu tình phản đối chiến tranh