Lạm phát tại nhà máy của Trung Quốc tăng tốc lên mức cao nhất trong 26 năm, tuy nhiên nhu cầu vẫn yếu