Làm thế nào để đối mặt với sự đau thương khi mất đi người quan trọng?