Lầm tưởng đằng sau nhân quyền ‘đặc sắc Trung Quốc’