Làm việc chăm chỉ bằng cả trái tim: Nghệ thuật đạt giải thưởng của họa sĩ John Darley

Họa sĩ người Mỹ John Darley đã cần mẫn rèn luyện để trở thành một họa sĩ tài năng như hiện nay.