Làn sóng bùng phát mới tại Bắc Kinh khiến phần còn lại của thế giới lo sợ