Lãnh sự quán Trung Cộng tại Houston có thể đã đốt các tài liệu mật