Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston dọn sạch sẽ trước hạn bị trục xuất