Lầu Năm Góc hỗ trợ Mỹ mở rộng mạng 5G, chạy đua với Trung Quốc