Lầu Năm Góc: Mỹ ‘sẽ không nhượng bộ một inch’ ở Thái Bình Dương