Hồng Kông: Lễ kỷ niệm ngày 25/04 làm nổi bật sự ôn hòa và dũng khí của các học viên Pháp Luân Công