Lễ Phục Sinh này, các tín đồ Tin Lành thành tín nhận thấy ma quỷ và thời kỳ đen tối ở Mỹ

Các chuyên gia cảnh báo về lối sử dụng ngôn từ ma quỷ hóa trong bối cảnh cuộc chiến văn hóa leo thang