Lên án Luật an ninh Hong Kong, Nhật Bản yêu cầu hủy bỏ chuyến thăm của Tập Cận Bình