Lệnh trừng phạt, chính sách khí hậu, ESC, và sự phụ thuộc về năng lượng của Hoa Kỳ

Phân Tích Bình Luận

243 Videos

Toà Bạch Ốc đưa ra hai hướng để giải quyết tình trạng giá khí đốt cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là xuất kho 30 triệu thùng dầu và đàm phán với Venezuela, Iran…