‘Les Belles-Soeurs’: Bức chân dung các chị em dâu dòng dõi quý tộc của danh họa Ingres

Danh họa Ingres thể hiện kỹ năng hội họa điêu luyện trong các yếu tố tả thực lộng lẫy.