Li Băng: Phát hiện thấy dấu hiệu sự sống một tháng sau vụ nổ Beirut