Lịch sử thú vị của những chú chim mồi thủ công – một loại hình nghệ thuật dân gian Hoa Kỳ