Liên hoan phim Quốc tế Toronto: New Century Films đạt 5 giải thưởng, được Thị trưởng chúc mừng