Liệu Đảng Dân Chủ có hạ bệ ông Joe Biden?

Với những số liệu của các thăm dò tồi tệ nhất trong lịch sử, vị tổng tư lệnh Hoa Kỳ Joe Biden dường như đang dẫn đảng của mình đến thảm họa bầu cử trong…