Liệu những người bảo thủ cuối cùng có nhận thức ra mối đe dọa từ nhóm công nghệ lớn?