Liệu những tai ương bất ngờ ở Trung Quốc của Tesla chính là điềm báo trước những điều sắp xảy ra?