Linh mục, 6 cảnh sát thiệt mạng trong vụ xả súng tại giáo đường Do Thái, nhà thờ, đồn cảnh sát ở Nga